Stowarzyszenie

Cele działań:
1) propagowanie zdrowego, sportowego trybu życia oraz wszelkich innych form aktywności fizycznej, w szczególności futbolu amerykańskiego,
2) popularyzacja uprawiania sportu jako pożądanej społecznie alternatywy dla młodzieży,
3) organizowanie i współorganizowanie turniejów, meczów futbolu amerykańskiego,
4) współudział w wychowywaniu młodzieży w zakresie sprawności fizycznej,
5) troska o rozwój intelektualny i moralny młodzieży,
6) organizacja szkoleń, zgrupowań, obozów i warsztatów dla zawodników i członków stowarzyszenia,
7) organizowanie wszelkiego rodzaju imprez, także sportowych, mających na celu promocję futbolu amerykańskiego,
8) podejmowanie innych przedsięwzięć mających na celu realizację zadań statutowych Stowarzyszenia.

Dane rejestrowe:

Drużyna Futbolu Amerykańskiego Lowlanders Białystok
Wyszyńskiego 2/1 lok. 117
15-888 Białystok

NIP: 542 302 17 10