Zarząd

Prezes: Piotr Morko

Wiceprezes: Tomasz Zubrycki

Skarbnik: Beniamin Michałowski

Sekretarz: Tomasz Żukowski